rahbari

حمل و نقل اصولی قاب

در حمل و نقل اصولی قاب باید موارد زیر را رعایت کرد :

در حمل و نقل قاب باید مراقب بود که‌شیشه های قاب به‌هیچ عنوان شکسته یا ترک خورده نباشد

بایددر حمل و نقل قاب ازهردو دست خود استفاده کرد.

برای نقل و انتقال قاب باید مراقب دیگران بود که‌به ما برخورد نکنند و قاب ها ازدست ما بیفتند .

در حمل قاب ها باید آنها را ارام روی زمین بگذاریم چون قاب ها حساس اند و زود لبه ی ان ها میشکنند ویا شیشه ان ها ضربه میبینند و ترک میخورند .

در حمل و نقل قاب باید دست مان رااز دو طرف قاب نگه داریم تا قاب ها نیفتند و بشکنند .

در حمل قاب باید مراقب بود که کسی یاشیئی به خود قاب نخورد چون موجب شکستگی خود قاب میشود .

طریقه حمل و نقل قاب باید جوری باشد که قاب پشت به‌پشت باشد این کار باعث میشودکه قاب ها خراش نبینند .

در حمل و نقل قاب باید قاب ها را با کارتون برد این به حجم قاب ها وابسته است چون وقتی دو یا سه قاب باشد می توان با دست حمل کرد ولی اگر تا ده تا و یا بیشتر باشد نمیتوان با دست برد چون هم سنگین بوده و هم به عضلات دست فشار می اید.
یک نکته دیگه درمورد حمل درست قاب بدون هیچ شکستگی این است که باید بانایلون و یا نایلکس دور قاب ها رابست تاهم به‌راحتی حمل و نقل زیاد شود و هم بتوان تعداد زیادی رابا دست برد.

برای حمل تعداد زیاد قاب مثلا حدود صد تا باید با یک وسیله نقلیه مانند ماشین یاموتور فرآیند حمل قاب صورت گیرد و باید مراقب بودکه قاب ها وقتی روی هم قرار بگیرند فشار زیاد میشود و سنگین میشود و موجب شکستگی قاب ها میشود .

حمل و نقل قاب باید خیلی ارام و اهسته باشد چون در حمل با ماشین یا موتور قاب ها جابه جا میشوند و قاب ها می شکنند

هنگام گذاشتن قاب های سایز بالا میتوان ازنوک پاها برای نگه داشتن قاب ها استفاده کرد.

حمل و نقل قاب باید بادقت کامل انجام شود چون اجزای کل قاب ازشیشه و پی وی سی بوده و شکننده است و باید مراقب بود.

درحمل قاب شکستگی شیشه ی داخل قاب بسیار مهم است و با ضربه به دیوار یا به اشیا سفت مشکند و خورد میشود.

با رعایت این نکته ها دیگر هیچ قابی شکسته یا خورد شده به مقصد نمیرسد.