قاب عکسها ، ابعاد مختلف

قاب عکس ، ابعاد مختلف

قاب عکس ، ابعاد مختلف دارند ودرسایزها و ابعاد A3 و A4 و ابعاد و 36*27، 45*35، 81*62، 38*29، 52*40، 26*52، 54*42، 35*26،40*31، 81*62، 65*40، 39*29، 53*38، 43*34، 54*42، 36*27، 29*58، 33*24، 48*36 و ابعاد و سایزهای کوچکتر و بزرگتر دیگرکه بنابر خواسته مشتری و سایز عکس مشخص میگردد. ابعاد مختلف قاب عکسها طبق جا و مکان قرار گرفتنش و دیزاین محیط تعیین میشود. حتی طبق متراژ، بزرگ وکوچکی مکان قرارگرفتن قاب اندازه اش مشخص میشود. ازموارد دخیل دیگر نوع عکسی میباشدکه درقاب عکس جای میگیرد مثلا عکسهای خانوادگی، رسمی، عکسهای امام و رهبری، عکسهای مذهبی، ائمه و احادیث و آیات قرآنی و حتی جهت تابلوهای نقاشی شده دستی ، تقدیرنامه ها و نصب مجوز جهت تمام اصناف. ضمنا قاب عکسها جهت تابلوهای مناظر وعکسهای تزئینی درجنسها و انواع مختلفی وجود دارند مثلا قاب عکسهای مورد استفاده جهت کوبلنها وتابلو فرشها اغلب سایزهای بزرگتری دارند چون تابلو فرشهای بافته شده یا ماشینی و حتی کوبلنها اغلب درسایزهای بزرگ بافته میشوند و قاعدتا قابهای مورد استفاده شان ابعاد بزرگتری دارند. همچنین جهت نمایشگاههای نقاشی نقاش بنابر نقاشیهایش اغلب ازابعاد بزرگتر قاب عکس استفاده میکند.

قاب عکس ، ابعاد مختلف شان درابتدا بانوع عکس مشخص میشوند وهمچنین بسته به اندازه عکسهای معمولی و حتی شاسی البته قبلا برای شاسیها قاب تهیه نمیشد اما امروزه بدلیل دوام و جلوه بهتر و زیبایی بیشتر بنابر خواسته مشتری قاب گرفته میشوند.

قاب عکس ، ابعاد مختلف دارندکه باتوجه نوع دیزاینشان روی دیوار کنار هم انتخاب میشوند مثلا قاب عکس بزرگتر بالا و قاب عکسهای ابعاد کوچکتر اطرافش قرار میگیرند و بهترست جهت جلوه بهتر قاب عکسهای ابعاد بزرگتر بالا و قاب عکسهای ابعاد کوچکتر درسمت پایین قاب عکس بزرگتر و در قسمت چپ و راستش قرار گیرند.

قاب عکس ، ابعاد مختلفشان موارد دخیل دیگری رادر برمیگیرندکه اندازه شان انتخاب شود بعنوان مثال جهت تقدیرنامه ها و مجوز جهت اصناف ازقابهای a4 استفاده میشود.

قاب عکس ، ابعاد مختلف دارندکه درجنسهای مختلف وجوددارند درجنسهای UPVC و MDF البته قاب عکس UPVC بهترین نوع و جنس قاب عکس میباشدکه مناسب مراکز وادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی و مدارس و همایشها و سالنهای همایش میباشد. ابعاد مختلف قاب عکسهای A3 و A4 با جنسهای مختلف جهت وان یکاد وعکسهای امام و رهبری جهت نصب درادارات بسیار مناسب میباشدکه برروی قابهای UPVC نصب میگردد. چون قاب عکس UPVC استحکام بالایی داشته ،رطوبت محل کار تاثیری روی رنگش نمیگذارد. همچنین قاب عکسهای UPVC قابهای ساده اما شیک هستندکه می تواند جلوه زیبایی رابه محیط بدهد.
قاب عکس ، ابعاد مختلف دارند. اعم ازقاب عکسهای A3 و A4 و هر اندازه دیگری درانواع مختلف بااستفاده های متفاوت وجوددارند مثل قاب عکسهای منزل ، قاب عکس هاشورخورده ، قاب عکس شیشه ایی ، قاب عکس روشن ، قاب عکس براق ، قاب عکس طرح چوب ، آنتیک قاب عکس طلایی ، قاب عکس طرح MDF ، قاب عکس پتینه کاری ، قاب عکس شاسی ، البته قاب عکس اداری UPVC هم میتوان جهت استفاده منزل انتخاب کرد.

اگرتمایل دارید قاب عکس زیبا ، اداری ، مقاومت بالا ، رنگ ثابت ، قیمت مناسب ، درسایزهاو ابعاد مختلف و A3 و A4 و هراندازه ای داشته باشید فقط کافیست باشماره گلدن قاب تماس گرفته وسفارش خودرا بدهید تاسفارش شمابه محض آماده شدن باپیک ارسال گردد.

متقاضیان درباره ابعاد مختلف قاب عکسها ممکنست باعناوین زیردر گوگل بدنبال مطلب موردنظر خودشان سرچ نمایند:

ابعاد مختلف قاب عکسها، قاب عکس A3 ، قاب عکس A4 ، قاب عکس UPVC ، A3 ، A4 ، 36*27، 45*35، 81*62، 38*29، 52*40، 26*52، 54*42، 35*26،40*31، 81*62، 65*40، 39*29، 53*38، 43*34، 54*42، 36*27، 29*58، 33*24، 48*36، قاب عکس امام، قاب عکس رهبری، قاب عکس امام و رهبری، MDF ، قاب عکس MDF ، UPVC ، قاب عکس 3آ، قاب عکس 4آ ، قاب عکس A3 ، قاب عکس A4 ، قاب عکس a3 ، قاب عکس a4 ، قاب عکسهای منزل ، قاب عکس هاشورخورده ، قاب عکس شیشه ایی ، قاب عکس روشن ، قاب عکس براق ، قاب عکس طرح چوب ، آنتیک قاب عکس طلایی ، قاب عکس طرح MDF ، قاب عکس پتینه کاری ، قاب عکس شاسی.