قاب عکس شاسی

قاب عکس شاسی و قاب عکس سنتی و فرق مابین آنها

قاب عکس شاسی و قاب عکس سنتی و فرق مابین آنها ازمباحث دیگر درحوزه قاب عکس میباشد. قاب عکسها دردونوع قاب عکس شاسی و قاب عکس سنتی میباشدکه امروزه قاب عکس شاسی جای قاب عکسهای سنتی راگرفته است اما بهترست ازهمان قاب عکسهای سنتی بجای قاب عکس شاسی استفاده کرد. قاب عکسهای سنتی جهت عکسهای اصیل و اسلامی و مذهبی و همچنین آیات قرآنی و احادیث مناسبتر میباشد و قاب عکسهای شاسی جهت عکسهای خانوادگی مناسب میباشد. قاب عکسهای سنتی ازلحاظ دوام عکسها مناسبتر میباشد وبه دلیل شیشه ی نصب شده برروی قاب عکس سالم میماند و کثیف نمیشود وآسیب نمیبیند. جای دست برروی عکس نمیماند و رنگ عکسها دراثر تماس بامحیط بیرون آسیب نمیبیند. قاب عکسهای شاسی عکسهایی میباشدکه ابتدا درسایزهای مختلف بنابر خواسته مشتری چاپ میشوند وسپس برروی شاسی چسبانده میشوند البته امروزه عکسهای شاسی رانیز قاب میگیرندتا دوام بیشتری ذاشته باشند وهم ازلحاظ زیبایی جلوه بهتری داشته باشند و ازلحاظ دیزاین جلوه زیباتری مبدهدبه محل و منازل.

قاب عکس شاسی و قاب عکس سنتی و فرق مابین آنها دردوام آنها میباشدو زیبایی و البته سلایق مختلف و وسواس افراد اما ازلحاظ سایز قاب عکسهای شاسی و قاب عکسهای سنتی درسایزهای مختلف موجود هستند. باتوجه اینکه افراد مختلف سلایق مختلفی دارند برخی افراد قاب عکس شاسی راانتخاب میکنند اما بعضی افراد هنوزهم همان قاب عکسهای سنتی راانتخاب میکننداما چیزیکه بسیار مشهود میباشد افراد متقاضی و خریداران هنوز و همیشه تقاضای بیشتری دارند جهت خرید قاب عکسهای قدیمی. همچنین سازمانها ونهادها و شرکتهای دولتی و رسمی همچنان از قاب عکسهای سنتی استفاده میکنند زیرا قاب عکس سنتی جلوه بهتری دارد وسنگینتر و موقرتر جهت استفاده درنهادهای دولتی میباشد وچون دراین نهادها بیشتر عکسهای ملی و مذهبی و عکسهای امام و رهبری نصب میشود بهمین دلیل دراین شرکتها ونهادها قاب عکسهای سنتی استفاده دارند و مناسب میباشند. درمنازل هم البته خیلی ازمشتریان قاب عکسهای سنتی راهنوز میپسندند البته قاب عکسهای سنتی جهت استفاده درپذیرایی و قسمتهای عمومی تر و مهمانپذیر خانه بسیار کاربرد داردو قاب عکسهای شاسی دراتاق خواب ودر مراکز خصوصی منزل قابل استفاده میباشد زیرا اینگونه قابهای شاسی جهت عکسهای خانوادگی وخصوصی کاربرد دارند و اینگونه عکسها دراتاقهای منزل نصب میشوندکه حریم خصوصی افراد میباشد. البته عکسهای شاسی هم بهترست قاب گرفته شود وامروزه مشتریان عکسهای شاسی جهت عکسهایشان درخواست قاب نیز میکنند زیرا همانطورکه گفته شد عکسهای نصب شده روی شاسی ممکنست کثیف شده ویا آسیب ببینند اما وقتی قاب گرفته میشوند تمیز و نو مانده و مخدوش و کثیف نمیشوند.

مشتریان و متقاضیان محترم بدنبال سرچ جهت مطلب مورد نظر خود ممکنست بااین عناوین درگوگل سرچ کنند: عکس شاسی ، قاب عکس شاسی ، قاب عکس سنتی ، قاب سنتی ، قاب شاسی ، قاب عکس شاسی یا قاب عکس سنتی ، فرق مابین قاب عکس شاسی و قاب عکس سنتی ، قاب عکس امام و رهبری ، قاب عکس ملی و مذهبی ، موارد استفاده قاب عکسهای سنتی ، موارد استفاده قاب عکس شاسی ، خرید قاب عکس شاسی ، خرید قاب عکس سنتی ، فروش قاب عکس سنتی ، فروش قاب عکس شاسی ، خرید و فروش قاب عکس شاسی ، خرید و فروش قاب عکس سنتی ، عمده مشتریان درخواست قاب عکس شاسی ، عمده مشتریان درخواست قاب عکس سنتی .

گلدن قاب پیشرودر فروش انواع قاب عکس رهبری، قاب عکس خام درسایزهای گوناگون درخدمت تمام مردم ایران زمین میباشد
با ما درتماس باشید.