فروش قاب عکس رهبری

درباره نصب قاب عکس بر روی دیوار منزل چه می دانید؟

قاب عکس تکی بزرگ باید در یک دیوار بزرگ خالی نصب گردد و دارای چارچوب طبیعی باشد. مثلاً میان دوپنجره درفرورفتگی دیوار در بالای شومینه و یا قاب عکس با یک قطعه از وسایل منزل مانند مبل نصب کنیم تا قاب عکس با سبک اثاثیه هماهنگ باشد.

قاب عکس کوچک باید پایین نصب شود تا جلوه بیشتری داشته باشد. مثلاً از میز بالاتر نصب شود زیرچراغهای بلندکنار شومینه قاب عکس کوچک و بزرگ که اندازه متفاوت دارند باید قاب عکس کوچک زیر قاب عکس بزرگ نصب شود.

دو قاب عکس هم اندازه در کنار هم زیبا نمی شود بلکه یک قاب عکس کوچک در بین این دوقاب عکس قرار دهیم تا زیبایی بیشتری جلوه کند.

برای نصب سه قاب عکس اول قاب عکس بزرگتر را بر روی دیوار نصب کنید بعد قاب عکس های دیگر اما اگر می بینید قاب عکس زیبا در بین این سه قاب عکس وجود دارد قاب عکس که زیباتر از همه به نظر می رسد و جلب نظر بیشتری می کند را نصب کنیدبعد قاب عکس دوم و سوم نصب گردد.

درمورد نصب قاب عکس اگر بخواهیم جلوه زیباتری داشته باشد بایدبا اصول و هماهنگی تمام اشیاء کنار قاب عکس را درنظر بگیریم تا منزلی شکیل وزیبا داشته باشیم.

سایت گلدن قاب اطلاعاتی در مورد نصب قاب عکس در منزل دراختیارشما عزیزان قرار داده تا با استفاده از این فن نصب قاب عکس منزل خود را زیبا کنید تا تحسین همگان را دریافت کنید.