rahbari

سفارش , فروش , تخته شاسی

سفارش , فروش تخته شاسی ازمهمترین مسائل مشتریان میباشد بسیاری مشتریان خواستار سفارش وهمچنین فروش اینترنتی هستند زیرا امروزه بدلیل مشغله کاری خرید حضوری واز طریق حضور درون مغازه کمی سخت میباشد واین مساله تقاضا جهت سفارش وفروش اینترنتی راافزایش میدهد.

سفارش تخته شاسی بعواملی بستگی دارد مثل اندازه ونوع تخته شاسی ، تخته شاسی باچسب ویا بدون چسب، رنگ تخته شاسی وعوامل دیگر.

تخته شاسی دراندازه های A3 وهمچنین A4 ، سایز کوچکتر ویا بزرگتر وهمینطور درانواع دیواری ویا رومیزی وجود دارد. تخته شاسی درجنس فیبر وهمچنین تخته سه لا دراندازه های مختلف مطابق استاندارد کاغذ ومقوا آماده شده وجهت چاپ عکس استفاده میشود. چاپ عکس برروی شاسی MDF مناسب میباشدو ازلحاظ کیفیت عالی میباشد همچنین ازلحاظ هزینه مقرون بصرفه میباشد. تخته شاسی جهت عکسهای خانوادگی وخاطره انگیز بسیار مناسب بوده وزیبایی خاصی میدهد به عکس وهمچنین جهت چیدمان ودیزاین منزل دیوارها راجلوه خاصی میدهد. تخته شاسی تنها جهت منازل مورد استفاده نمیباشد بلکه جهت تبلیغات ومصارف تجاری وصنعتی نیز کاربرد دارد. درون ادارات دولتی وغیر دولتی نیز تخته شاسی مورد استفاده قرار میگیرد.

سفارش عکس شاسی کوچک بااندازه بزرگ فرق دارد. عکس کوچک برروی شاسی بطور مستقیم چاپ میشود اما اندازه بزرگتر عکس شاسی بایستی ابتدا برروی کاغذ مخصوص باکیفیت عالی چاپ شود وسپس بایک چسب مخصوص روی تخته شاسی چسبانده میشود هنگام چسباندن عکس روی تخته شاسی بایستی مراقب بود وبه آرامی عکس راروی تخته شاسی چسباند. شاسی MDF نیز باچسب آمریکایی وآلمانی بهمراه نوار ترک انجام میگیرد. دراینگونه چاپ ابتدا عکس برروی کاغذ ابریشمش وسپس باپرس عکس برروی MDF انجام میشود. تخته شاسی MDF انتخاب مناسب وزیبا ومقرون بصرفه ای جهت منازل ،شرکت، موسسات، عکاسی، آتلیه، آلبوم دیجیتال وانواع دیگر امور چاپی میباشد. چاپ برروی تخته شاسی سه صورت انجام میگیرد. لاستر (مات) ، چاپ سیلک وهمچنین متالیک . چاپ عکس روی تخته شاسی بصورت یک تکه وسه تکه نیز میباشد.

سفارش , فروش تخته شاسی ازلحاظ قیمت نیز متغیر میباشدکه قیمت تخته شاسی متناسب بااندازه وهمچنین نوع چاپ وکیفیت چاپ ونوع تخته شاسی بالا وپایین میشود.

مشتریان محترم بدنبال مطلب مورد نظر خود درون گوگل ممکنست باعناوین زیر جستجو نمایند:

فروش تخته شاسی خام ، فروش تخته شاسی امام و رهبری ، فروش تخته شاسی اینترنتی خام ، فروش تخته شاسی (مغازه) ، فروش تخته شاسی عکس ( پیک ) ، فروش تخته شاسی خام ارزان قیمت ، فروش تخته شاسی خام گران قیمت ، خرید و فروش قاب عکس اینترنتی خام ، خرید و فروش قاب عکس ( مغازه ) ، خرید و فروش قاب عکس ( پیک ) ، خرید و فروش قاب عکس رهبری ارزان قیمت ، خرید و فروش قاب عکس رهبری گران قیمت ، خرید و فروش تخته شاسی خام ارزان قیمت ، خرید و فروش تخته شاسی گران قیمت ، سفارش تخته شاسی خام ، سفارش تخته شاسی امام و رهبری ، سفارش تخته شاسی اینترنتی خام ، سفارش تخته شاسی ( مغازه ) ، سفارش تخته شاسی ( پیک ) ، سفارش تخته شاسی خام ارزان قیمت ، سفارش تخته شاسی خام گران قیمت ، سفارش شاسی خام ، سفارش شاسی اینترنتی خام ، سفارش شاسی ( مغازه ) ، سفارش شاسی ( پیک ) ، سفارش شاسی خام ارزان قیمت ، سفارش شاسی خام گران قیمت وغیره.