rahbari

قاب شاسی (ساخت)

قاب شاسی ساختش روشهای مختلفی داردکه دراین مطلب بیان میشود. بجهت ساخت قاب شاسی اندازه استاندارد وغیر استاندارد موجود میباشد. اندازه استاندارد قاب شاسی بصورت یک چوب مربع شکل ایجاد شده جهت شاسی کردن، یک چسب چوب دوطرفه روی سطح چوب که عکس بایستی برروی تخته چسبانده شود گذاشته وبا قلم برروی تمام نقاط چوب میکشیم تاچسب تمام روی چوب رابپوشاند یک روز زمان لازم هست تاچوب آغشته باچسب خشک شود. درمرحله بعد عکس راآماده میکنیم عکس بافایل کیفیت بالا وبا پرینتر رنگی روی کاغذ کوتد گرم بالا چاپ شود. عکس آماده شده ، چسب چوب دوطرفه خشک شده راازچوب جدا کرده عکس راروی قاب شاسی قرار میدهیم تابه چسب بچسبدو دراین مرحله عکس قاب شاسی ما آماده شد. اندازه قاب شاسی مشخص بوده.

قاب شاسی چوب مربع شکل جهت ساختش ، چسب چوب دوطرفه وعکس باکیفیت بالا نیاز میباشد. البته شاسی ها اندازه های گوناگون دارداما بیشترین کاربرد قاب شاسی اندازه 8 میل 16 میل و32 میل رامیتوان نام بردکه رایج ترین قاب شاسی میباشداین طرحها دربازار بسیار پرفروش بوده اکثریت مردم ازاین نوع قاب شاسی ها استفاده میکنند.

قاب شاسی ازمزایای استفاده اش میتوان حمل آسان ، هزینه مقرون بصرفه ، نصب آسان ، کیفیت بالا ، دررنگ هم محدودیت ندارد رانام برد. مزیت دیگر قاب شاسی جهت تبلیغات میتوان استفاده کرد تصاویر نمونه کارها ، فعالیتها ، خدمات ومحصولات روی قاب شاسی چاپ کرده ودر محل کار خود قراردهیم تاهمگان نمونه کارها رابرروی قاب شاسی ببینند. ازانواع قاب شاسی چاپ سیلک، چاپ متالیک ، چاپ لاستر موجود میباشد.
قاب شاسی فانتزی ازنوع تخته شاسی متحرک بصورت یک پوستر چاپی برروی چندشاسی چسبانده میشود میتوان زاویه های مختلفی بابتش ایجاد کرد. بابت چاپ پوستر روی شاسی بهترست ضخامت کاغذی با200 گرم به بالا استفاده شود دوام وزیبایی تخته شاسی برروی پوستر چاپی وسلفون مات یاسلفون براق کشیده میشود. دوام قاب شاسی بسیار زیاد بوده امااگر درجابجایی احتیاط نشود امکان ضربه وارد شدن جهت قاب شاسی وجود دارد درغیر اینصورت ازدوام بالایی برخوردار هستنداز قاب شاسی میتوان بابت قاب عکس رهبری وامام درمحل کار واداره ها جای قاب عکس بزرگ نصب کنیم قاب عکس شاسی باخرید وحمل آسان باصرفه هزینه و جاگیری بسیار کم میتواند زیبایی بسیاربرای محل کارو منزل باشدو عکس درون قاب شاسی جلوه زیبایی داشته باشد.

مشتریان و متقاضیان محترم بدنبال سرچ جهت مطلب مورد نظر خود ممکنست بااین عناوین درگوگل سرچ کنند:

عکس شاسی ، قاب عکس شاسی ، قاب عکس امام و رهبری ، قاب عکس ملی و مذهبی ، موارد استفاده قاب عکس شاسی ، خرید قاب عکس شاسی ، فروش قاب عکس شاسی ، خرید و فروش قاب عکس شاسی ، عمده مشتریان درخواست قاب عکس شاسی ، تخته شاسی ، قاب تخته شاسی ، قاب عکس شاسی امام ،قاب عکس شاسی رهبری ، قاب عکس امام خمینی و خامنه ای ،قاب عکس رهبری و امام خمینی.

سایت گلدن قاب انواع خرید بصرفه وهمچنین قابهای مختلف رابرای همگان گذاشته تادیدن فرمایید.