سفارش شاسی خام

سفارش شاسی خام

شاسی خام رامراکز زیادی میفروشند و بفروش میرسانند. اندازه شاسی خام متنوع دردسترس همگان قرار میگیرد. این مکانها شاسی خام بصورت عمده ایی خریداری کرده محل کار خود برای فروش میگذارند. اندازه شاسی خام کوچک، بزرگ، متوسط میباشد. معمولا مشتریان شاسی کوچک برای منازل خریداری میکنند. این شاسی خام باید چسب زده شده بعداز خشک شدن چسب برداشته شود، عکس چسبانده شود. کاربرد شاسی خام فقط برای عکاسی های مختلف مفید میباشد بدلیل اینکه عکاس مراحل چسباندن عکس روی شاسی بلد بوده می توانند انجام دهند. مراحل چسباندن عکس بیان میشود، چسب سفید رنگ روی شاسی قرار داده شده تمام فضای روی شاسی چسب زده شده تمام فضا چسب زده خواهد شد سپس شاسی خام چسب زده شده بمدت چند ساعت باید بماند معرض هوا قرار گرفته خشک شود. بعد خشک شدن چسب روی شاسی برداشته عکس آماده شده بدقت روی شاسی چسبانده میشود. این مراحل باید تمیز بادقت انجام گیرد. کوچکترین بی دقتی این مراحل باعث خراب شدن عکس یاچسب زده شده خواهد شد. اگر مراحل چسباندن چسب بطور کامل بلد باشیم می توانیم کار چسباندن عکس انجام دهیم. شاسی خام اندازه بزرگترین هم دارد اما جهت مصرف اداری یامنزل کارایی نخواهد داشت بلکه جهت تبلیغات مشاغل کاربرد اساسی خواهد داشت استفاده شاسی خام بسته بنظر مشتری نوع کاری خواهد بود.

فروشگاههای فروش شاسی خام بیشتر شاسی خام جهت مصرف فروش ادارجات بفروش رسانده، ادارجات عکس شاسی نصب میکنند.

عکس اداره ها، مکانهای دولتی عکس امام، رهبری، رئیس جمهور، بفروش میرسد. این پوسترها مکانهای مشخص بافروش دسته های چندتایی انجام میشود.

مراحل چسباندن پوستر امام، رهبری روی شاسی ها راحت بوده فروشنده شاسی خام براحتی پوستر چسبانده بفروش میرساند.پوستر مراحل چسباندن عکس امام، رهبری، روی شاسی ها راحت بوده فروشنده شاسی خام براحتی عکس چسبانده شده بفروش میرساند.

اما عکس آماده شده روی شاسی کامل شده تحویل مشتری داده خواهد شد. مراحل چسباندن عکس روی شاسی خام آسان بوده عکاس باتبحر کامل انجام مسئولیت برعهده میگیرد. شاسی خام طرح چوبmdf موجود دارنند. طرح mdf مقاومت بسیاری داشته کیفیت عالی بهمراه زیبایی عکس چسبانده شده کارایی فراوان داشته همگان تمایل خرید این محصول دارنند. شاسی خام طرح چوب مقاومت کمتری داشته کوچکترین ضربه باعث شکسته شدن شاسی خام خواهد شد. شاسی خام چنانچه نام آن مشخص کننده شاسی بدون عکس طراحی شده وظیفه چسباندن عکس برعهده خریدارمیباشد. خریدار باید توانایی چسباندن عکس روی شاسی خام داشته باشد. تبحر چسباندن عکس روی شاسی خام مهارت لازم کافی میخواهد چون مهارت نداشتن چسباندن عکس روی شاسی خام باعث خراب شدن عکس روی شاسی میشود. شاسی خام باضخامت بالا موجود میباشد. تخته شاسی خام تولید شده شیار افقی، عمودی داشته پس چسباندن عکس روی دیوار قرار میگیرد.

قیمت عمده تخته شاسی خام ارزان تر خواهد بود اما قیمت تک شاسی خام گران تر حساب میشود. تولید تخته شاسی خام بابهترین کیفیت بیشترین فروش رضایت مشتری جلب خواهد کرد. تخته شاسی های خام تمام نقاط شهر میتوان حمل کرد. حمل تخته شاسی خام آسان بوده هزینه بصرفه خواهد شد. فروش شاسی بدلیل مقاومت بالا هزینه بصرفه، مدرن بودن کالا، سبک بودن شاسی تقاضاکنندگان بسیاری جهت خرید اقدام کرده انند. همچنین فضای اتاق منزل زیاد اشغال نکرده باعث زیبایی دیوار هم خواهد شد.

فروشگاه های مختلف شاسی خریداری کرده بفروش همگان قرار میدهند. جمله این فروشگاه میتوان گلدن قاب اشاره کرد. متنوع بودن قاب، بصرفه بودن خرید، جابجایی آسان باپیک، صرفه جویی زمان موارد ذینفع مشتریان خواهد بود هرجای شهر تهران که باشید فروشگاه گلدن قاب سایت رسمی داشته میتوانید قاب مورد نظر خود انتخاب کرده تماس بافروشگاه گرفته خرید انجام شده باپیک درب منزل، محل کار تحویل داده خواهد شد.

خرید مطمئن فروشگاه گلدن قاب شماره تماس 55962710