فروش قاب عکس وان یکاد برای اداره و محل کار

قاب تابلو و ان یکاد

قاب عکس وان یکاد برای محل کار، اداره جات استفاده فراوان میشود. زیرا مایل هستیم محل کارما فضای عرفانی داشته باشد.

نصب قاب عکس وان یکاد برای اداره ها یک حالت معنوی داشته ، افراد بادیدن آیه شریفه وان یکاد آرامش بیشتر پیدا میکنند ، افزایش کار خود روزافزون کرده ، همچنین قاب عکس وان یکاد ازچشم زخم و اتفاقهای ناگوار روزمره جلوگیری کرده وحافظ ما خواهد شد. نصب آیه شریفه وان یکاد بر روزی کار می افزاید . محل کارمشاغل گوناگون میتوانند قاب عکس وان یکاد نصب کنند. سایز این قاب عکس وان یکاد اندازه های مختلف دارد. اندازه سایز این قاب عکس بستگی دارد که فضای داخل اداره جات ، محل کار، اندازه دیوارها چگونه باشد.

انواع قاب عکس وان یکاد

قاب عکس وان یکاد طلا کوب : این قاب عکس ، نوشتاری وان یکادبصورت طلاکوب ساخته و داخل قاب عکس گذاشته شده . دور این قاب عکس طرح چوب یک سانتی الی بیشتر ساخته میشود.

قاب عکس وان یکاد طرح فرش : قاب عکس وان یکاد طرح فرش بوده و این طرح فرش پسند اکثر مشتریان میباشد بدلیل زیباتر شدن اداره ، محل کار این قاب عکس وان یکادبفروش رسیده نصب میکنند. اما اگرمی خواهیم قاب عکس وان یکادساده ترنصب کنیم، محل کار، اداره ، سازمان ، هر نهاد کاری طرح قاب عکس ساده وان یکاد خریداری کنیم . این طرح قاب عکس ساده قرآنی کارچوب بوده ولی درعین سادگی زیبایی خاصی دارد. این قاب عکس: قاب عکس وان یکاد نوشته خطی : کارنوشتن این قاب عکس توسط قلم وجوهربوده نوشته آن بسیار ساده میباشد. طرح دورچوب قاب عکس وان یکاد متفاوت بوده اندازه قاب عکس سلیقه مشتری ارسال میشود. اندازه دور قاب عکس وان یکاد یک سانتی ،کوچکتر، بزرگتر بوده

قاب عکس سنگی مستطیلی : جنس این قاب عکس وان یکاد سنگی بوده بهم چسبیده اند این سنگهای بهم چسبیده زیبایی خاصی بوجودآورده آیه شریفه وان یکاد زیباترشده

قاب عکس قلمزنی با قاب چوبی خاتم کاری مینیاتوری

قاب عکس وان یکاد تابلوی طرح ابریشمی .

قاب عکس وان یکاد طرح کاشکی کاری

قاب عکس وان یکاد طراحی شده بر روی سنگ

قاب عکس وان یکاد ، جنس فلز ، مس ، دور قاب عکس 40در 30

امابیشترین استفاده قاب عکس وان یکاد برای اداره جات ، محل کار، قاب عکس ساده ، خطی نوشته شده ، سایز قاب عکس 4A ، 3A قاب UPVC نصب میگردد . این قاب عکس UPVC استحکام بالایی داشته ، رطوبت محل کار تاثیری روی رنگ آن نمی گذارد. قاب عکس ساده اما شیک هم می تواند جلوه زیبایی جهت نصب ارائه دهد .

اگرمیخواهید قاب عکس زیبا ، اداری ، مقاومت بالا ، رنگ ثابت ، قیمت مناسب ، داشته باشید. فقط کافیست شما شماره تماس گلدن قاب گرفته سفارش داده سفارش شما به محض آماده شدن باپیک جهت تحویل قاب عکس ارسال میشود.

گلدن قاب درخدمت ایرانیان عزیز