rahbari

تخته عکس شاسی ( نوع و اندازه )

تخته عکس شاسی باضخامت دو میلی و چهارمیلی وجود داردکه جنس قاب عکس شاسی دردو جنس MDF یا PVC میباشند ویا توپر هستند. تخته شاسی رابا چوب اره وچسب چوب قاطی میکنند ودر قالب میریزند سپس تحت پرس قرار میدهندکه تخته اولیه تهیه میشود. سپس روی تخته راسوهان و سمباده میکشندتا صاف شود. تخته شاسی درابعاد مختلف برش میخورد. توسط لابراتوار و مراکز خرید عکس خریداری میشوند وبا چسبهای مخصوص عکس رابر روی تخته شاسی میچسبانند. تخته شاسی درابعاد مختلف وجود داردکه متناسب بااندازه عکس انتخاب میشوند. قاب عکس شاسی دراندازه های کوچک و بزرگ وجود دارندکه باتوجه چینش عکس برروی دیوار وچیدمان منزل انتخاب میشود. قاب عکس بزرگتر رامعمولا دربالا قرار میدهند وقابهای شاسی کوچکتر رادر پایین قرار میدهند ویاحتی میتوان قاب عکس شاسی کوچکتر رادور تادور قاب عکس شاسی بزرگتر نصب میکنند. بهرحال قاب عکس شاسی را باتوجه چینش روی دیوار انتخاب میکنند. ازدیگر موارد انتخاب اندازه قاب عکس شاسی میتوان بنوع عکس نصب شده برروی تخته شاسی اشاره کردکه عکسها رسمی ویا غیررسمی باشند مثلا جهت قاب عکس شاسی امام و رهبری سایز A3 و A4 مناسب میباشد وبیشتر مورد درخواست مشتریان درهمین سایزها میباشد. سایزهای کوچکتر مناسب جهت گذاشتن برروی میز میباشد.

تخته عکسهای شاسی راامروزه نیز قاب میگیرند، بنابر دلایل مختلف شخصی ویا تخصصی تخته شاسی قاب گرفته میشود. یااز روی زیبایی بیشتر ویا بدلیل استحکام و ماندگاری و عدم صدمه به عکس ازطریق عوامل بیرونی تخته شاسی قاب گرفته میشود. عوامل بیرونی مانند تابش نور خورشیدکه ممکنست باعث تغییر رنگ عکس و کمرنگ شدن عکس شود. شیشه نصب شده روی قاب عکس ، عکس نصب شده روی تخته شاسی رااز آسیب محافظت کرده ودور نگه میدارد. بهرصورت تخته شاسی در جنسهای MDF یا PVC دراندازه های مختلف بنابر استفاده های مختلف موجود هستندکه بعداز ظاهر عکس برروی تخته شاسی چسبانده میشوند.

تخته عکس شاسی جهت ادارات تخته شاسی های امام و رهبری ویا آیات قرآنی بایستی درجای مناسبی درمعرض دید قرار گیرند وبا توجه استفاده درسمینارهای مذهبی ویا علمی جایگاهش تعیین میشود.

مشتریان و متقاضیان محترم بدنبال سرچ جهت مطلب مورد نظر خود ممکنست بااین عناوین درگوگل سرچ کنند: عکس شاسی ، قاب عکس شاسی ، قاب عکس امام و رهبری ، قاب عکس ملی و مذهبی ، موارد استفاده قاب عکس شاسی ، خرید قاب عکس شاسی ، فروش قاب عکس شاسی ، خرید و فروش قاب عکس شاسی ، عمده مشتریان درخواست قاب عکس شاسی ، تخته شاسی ، قاب تخته شاسی ، قاب عکس شاسی امام ،قاب عکس شاسی رهبری ، قاب عکس شاسی امام و رهبری ،قاب عکس امام خمینی و خامنه ای ،قاب عکس رهبری و امام خمینی.

گلدن قاب باسابقه درخشان و چندین ساله آماده هرگونه خدمات درزمینه فروش قاب عکسهای سنتی و امام و رهبری وهمچنین تخته شاسی بمشتریان محترم میباشد.